เกี่ยวกับเรา

                 บริษัท แอลไลทโปร จำกัด   

เราเป็นบริษัทให้บริการด้าน จดทะเบียนบริษัท (DBD) ครบวงจร รับทำการตลาด และ ให้บริการรับทำบัญชีทุกรูปแบบ พร้อมให้คำปรึกษา ทีมงานผู้เชียวชาญ ประสบการณ์กว่า 10 ปี ที่จะเป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษา มีประสิทธิภาพและมาตรฐานอย่างสมบูรณ์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 

L = Life   ทุกคนต่างเกิดมาเพื่อต้องการบรรลุเป้าหมายให้สำเร็จ ซึ่งเราพร้อมที่จะดูแล ช่วยเหลือ ผลักดัน ให้จุดมุ่งหมายของท่านได้ประสบความสำเร็จพร้อมให้คำปรึกษา

L = Light  เราพร้อมมอบ ประสบการณ์ความชำนาน ที่เรามีในการทำตลาดในยุคดิจิตอล นำท่านไปยังแสงสว่างปลายทาง ที่ใครหลายๆ คนไม่รู้

P = Pro  เราคัดสรรการการบริการที่ดีที่สุดแบบมืออาชีพ พร้อมจะดูแลท่านเป็นอย่างดีสำหรับการบริการ ทุกๆ ครั้งโดยการเอาใจ ใส่ในทุกๆ รายละเอียด

L Light Pro  "

บริษัทเรามีนโยบายและมุมมองวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นพัฒนาบริการอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะเรื่องของการบริการและทำงาน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด รวดเร็ว มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ บริการด้วยใจทุกระดับไม่แบ่งประเภทลูกค้า นี้คือสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ และด้วยความรู้ประสบการณ์ที่สะสมมานาน ทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทีมงานที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี เข้าใจความต้องการและเข้าถึงลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งทางเราให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นพิเศษ ถือว่าเราได้ตอบโจทย์ลูกค้าส่วนใหญ่ เราได้แบ่งทีมงานที่ชำนาญและมีประสบการณ์เฉพาะด้านโดยตรง

           ฝ่าย Sale  มีหน้าที่ชี้แจงและให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสาร วิเคราะห์คัดกรองเอกสารลูกค้าอย่างถูกต้องอย่างมืออาชีพ

           ฝ่าย  Account บริการครบวงจร แบบ One Stop Services ลดความยุ่งยากและประหยัดในการทำบัญชีและภาษี ให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ ทั่วประเทศไทย

           ฝ่าย  Marketing  มีหน้าที่จัดแนะนำลูกค้าในการประกอบธุรกิจ โดยการใช้แผน CRM เข้าแนะนำธุรกิจโดยตรงอย่างตอบโจทย์ที่สุด

           ฝ่าย  Creative/Admin มีหน้าที่ชี้แจงและให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสาร และการบริการ

           ฝ่าย  IT & Graphic มีหน้าที่จัดทำไฟล์ภาพ และ ระบบไอดีทุกรูปแบบมีความชำนานการและการออกแบบที่โมเดิร์นเหมาะกับยุคสมัยใหม่ 

           ฝ่าย  Messenger  เพื่อความสะดวกสบายของท่านลูกค้า เราจึงมีพนักงานที่ดูแลเรื่องการจัดส่งเอกสาร , จ่ายบิล รับ-ส่ง ท่านลูกค้าในบริเวณใกล้ๆ ให้กับท่านลูกค้า  เราหวังว่าทีมงาน  Messenger  จะมีประโยชน์ ประหยัดเวลา และ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับท่านลูกค้าเป็นอย่างดีเยี่ยม อย่างแน่นอน

 

 

รายชื่อบุคคล

           ผู้จัดการฝ่าย Sale  นายภรัณยู ต้นตระกูล

           ผู้จัดการฝ่าย  Account นางจิรภา ศิริสรรพ์ปณา

           ผู้จัดการฝ่าย  Marketing IT & Graphic นายธีรวิทย์ ศรีงามดี

          ทีม จดทะเบียน นางสาวลินดา พุทสุด

          ทีม Sale นางประภาวดี ลิ้มตระกูล, นายประยูนต์ วงมาศิริ

          ทีม Account นางพรนภา วงศ์อมร, นายธีรชาติ ศรีงาม, นายสุมิตร ผึงอ้อ

          ทีม Marketing IT & Graphic นางมัณฑนา กุลเศรฐี, นายมงคล  แซ่แต้

         Update

         ทีมหัวหน้าเซลล์ นางภัทรนันท์ ทองอินทร์ , นาง ฐิตามนทร์ รัชย์จิราธรรม

 

S__22470731
S__22470733
S__22470734
S__22470735
S__22470736
S__22470737
2F7DF36A-671A-4D9B-B166-1FC19B15CB99
previous arrow
next arrow
S__22470731
S__22470733
S__22470734
S__22470735
S__22470736
S__22470737
2F7DF36A-671A-4D9B-B166-1FC19B15CB99
previous arrow
next arrow