ใบอนุญาตทำงาน

Work permit

ใบอนุญาตทำงานคืออะไร? / What is a Work permit?

  • ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติที่มีจุดประสงค์เพื่อทำธุรกิจประกอบกิจการ หรือเป็นพนักงานในประเทศไทย เมื่อต่างชาติได้รับการตรวจลงตราวีซ่าประเภท Non-B หรือ วีซ่าทำงานแล้ว จำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงาน จึงสามารถทำงานในประเทศไทย

  • Work permit in Thailand for foreigners who intend to conduct business, operate businesses, or be employees in Thailand. When a foreigner receives a Non-B visa or work/business visa. It is necessary to apply for a Work permit. therefore able to work in Thailand.

• Work permit หรือ ใบอนุญาตทำงาน คือ ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย จะออกให้แก่ต่างชาติ ที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย

• Visa Non-B หรือ วีซ่าธุรกิจ คือ ใบอนุญาตเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงาน ออกโดยสถานกงสุลไทยกระทรวงต่างประเทศ

• Work Permit is a permit to work in Thailand. will be issued to foreigners will come to work in Thailand.

• Visa Non-B is a permit to travel to Thailand for work. Issued by the Thai Consulate, Ministry of Foreign Affairs.

ขั้นตอนดำเนินการ การขอใบอนุญาตทำงาน

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่

โทร 099-832-5334, Line Id : adminll เพื่อรับข้อมูลการดำเนินการขอวีซ่าทำงาน

2. ชำระค่าดำเนินการ

แบ่งชำระเป็น 2 งวด งวดละ 50%
ชำระค่าดำเนินการงวดที่ 1 เริ่มดำเนินการ

3. จัดส่งเอกสาร

จัดส่งเอกสารที่ต้องใช้ ทีมงานดำเนินการเอกสารของกรมทุกรายการ

4. นัดหมายยื่นเอกสาร

ทีมงานดำเนินการเอกสารพร้อมเช็คเอกสารลูกค้า ชำระงวดที่ 2 50% นัดคิวยื่น

5. ยื่นเอกสาร

ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อย ทีมงานนำเอกสารยื่นกับเจ้าหน้าที่

6. ผลออกรับเล่ม

เจ้าหน้าที่แจ้งผลผ่านพร้อมนัดรับเล่มใบอนุญาตทำงาน

Steps to apply for Work permit

1. Contact us

Call +6699-832-5334, Line Id : adminll To receive information on Visa processing.

2. Pay processing fee

Divided into 2 payment, 50% each
1st payment for start the process.

3. Send the documents

Send required documents and our team processes all documents.

4. Make an appointment to apply for Work permit

2nd payment, 50% and make an appointment to apply for a Work permit.

5. Apply for a Work permit

6. Get a Work permit

Make an appointment to receive a Work permit.