จดทะเบียนอาหารและยา

หากคุณลูกค้ากำลัง ต้องการจดทะเบียนอาหารและยา หรือ จด อย.  ผลิต นำเข้า จัดเก็บ

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 10 ปี จะช่วยเหลือท่านได้แน่นอน

*****ค่าใช้จ่ายถูก บริการเป็นเลิศ เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ***** 

บริการจดทะเบียน อย.

เครื่องหมาย อย. คือ เครื่องหมายที่ไว้ใช้เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์กับอาหารและยาได้รับการการันตีว่ามีคุณภาพ และผ่านการตรวจสอบจาก “สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา” เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการปกป้อง และคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเครื่องหมายนี้ทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ว่าสินค้าที่ต้องการนั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ โดยเครื่องหมาย อย. นั้นครอบคลุมสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารและยาทั้งหมด รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอีกด้วย

ทำไมถึงต้องมีเลข อย.                                                                                      

เลข อย. เป็นเหมือนเลขประจำตัวของผลิตภัณฑ์ตัวนั้น ๆ ที่ทำการขึ้นทะเบียนจดแจ้งเลข อย. ว่าผลิตที่ไหนและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอะไร แล้วจากนั้นจะได้เลข อย. แล้วต้องนำเลขนั้นติดไว้ที่ฉลากของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าสามาราถนำเลข อย. ไปตรวจสอบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นั้นตามที่จดแจ้งไว้หรือไม่

การแสดงเครื่องหมาย อย. บนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย อย.

 1. ผลิตภัณฑ์อาหาร แสดงเลขสารบบอาหาร โดยมีตัวเลข 13 หลักในเครื่องหมาย อย.

 2. เครื่องมือแพทย์ มีใบอนุญาต

 3. วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเครื่องหมาย อย.

 1. เครื่องสำอาง

 2. ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในบ้านเรือนบางชนิด

 3. ยา

 4. เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียด

ขั้นตอนในการจดทะเบียน อย.

ติดต่อเจ้าหน้าที่

โทร 095-534-6549,083-834-2442

หรือ ID Line : @llightpro

คลิก >>>

เพื่อรับข้อมูลในการจดทะเบียน อย.

เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล

เจ้าหน้าที่ทำการให้รายละเอียดของเอกสาร

ที่จำเป็นต้องใช้และข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้

กรอกข้อมูล

เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลเอกสาร

ตามที่ลูกค้าแจ้งและตรวจสอบเอกสารที่ใช้ทั้งหมด

ยื่นเอกสาร

บริการรับจดทะเบียน ขอ อย. ผลิต, นำเข้า, จัดเก็บ
15,990 บาท

- บริการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของ อย.

- บริการเขียนแปลนแบบพื้นที่แบบกราฟิก

- บริการทำแผนที่ตั้งสถานที่แบบกราฟิก

- บริการป้ายอะคริลิคและวัสดุติดหน้างาน

- บริการ Setting สถานที่ + ถ่ายรูปหน้างาน

- บริการทำเอกสารการฝึกอบรม

- บริการแนะนำอุปกรณ์ Safety หรือสิ่งที่ต้องมีในสถานที่ตั้ง หรือจะยืมของบริษัทได้

- บริการให้คำแนะนำการจัดเตรียมเอกสารของสถานที่ให้เป็นตามมาตรฐานที่ อย. กำหนด

- ติดต่อยื่น+ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ อย. ตั้งแต่ต้นจนได้รับใบอนุญาต


 

ขั้นตอนการดูเลข อย.

 1. ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร มีเลข 13 หลัก อยู่ในกรอบเครื่องหมาย ซึ่งจะถูกเรียกว่า “เลขสารบบอาหาร”เลขเหล่านั้น เป็นรหัสของข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ผลิตและข้อมูลต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งถูกกำหนดขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบในกรณีที่เกิดปัญหา ซึ่งเลขแต่ละหลักมีความหมาย ดังนี้

 • เลขลำดับที่ 1 – 2: เลขจังหวัดที่ตั้งของสถานที่ผลิต (ใช้ตัวเลข 10 – 96 แทนจังหวัดนั้น ๆ) เช่น ตัวเลข 10 แทนจังหวัดกรุงเทพฯ ตัวเลข 73 แทนจังหวัดนครปฐม
 • เลขลำดับที่ 3: สถานะของสถานที่และหน่วยงานที่อนุญาต (ใช้ตัวเลข 1 – 4 แทนสถานะ)
  • หมายเลข 1 หมายถึง สถานที่ผลิตอาหาร ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้อนุญาต
  • หมายเลข 2 หมายถึง สถานที่ผลิตอาหาร ซึ่งจังหวัดเป็นผู้อนุญาต
  • หมายเลข 3 หมายถึง สถานที่นําเข้าอาหาร ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้อนุญาต
  • หมายเลข 4 หมายถึง สถานที่นําเข้าอาหาร ซึ่งจังหวัดเป็นผู้อนุญาต
 • เลขลำดับที่ 4 – 6 : เลขประจำสถานที่ผลิต กำหนดแล้วแต่กรณี (ใช้ตัวเลขสามหลัก) เช่น 002 แทนเลขสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่นําเข้าอาหาร ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นลำดับที่ 2
 • เลขลำดับที่ 7 – 8 : เลขท้ายของปี พ.ศ.ที่อนุญาต เช่น ตัวเลข 41 แทน พ.ศ.2541
 • เลขลำดับที่ 9: หน่วยงานที่อนุญาตผลิตภัณฑ์ หรือหน่วยงานที่ออกเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์ (ใช้ตัวเลข 1 – 2 แทนหน่วยงาน)
  • หมายเลข 1 หมายถึง อาหารที่ได้รับเลขสารบบอาหารจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  • หมายเลข 2 หมายถึง อาหารที่ได้รับเลขสารบบอาหารจากจังหวัด
 • เลขลำดับที่ 10 – 13 : เลขลำดับที่ของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอนุญาต (ใช้ตัวเลขสี่หลักแทนลำดับ) เช่น ตัวเลข 0001 แทนลำดับที่ 1 , ตัวเลข 0652 แทนลำดับที่ 652

 • เครื่องมือแพทย์ที่ต้องมีใบอนุญาตเช่น ถุงยางอนามัย ถุงมือยางสำหรับศัลยแพทย์ ชุดตรวจเชื้อ HIV คอนแทคเลนส์ จะแสดงเป็นตัวอักษร ผ. หรือ น. แล้วตามด้วยตัวเลข
 • ผ. หมายถึง ผลิตภัณฑ์ถูกผล
 • น. หมายถึง ผลิตภัณฑ์นำเข้า
 • เลขสองตัวแรก หมายถึง เลขที่ใบอนุญาต
 • เลขสี่ตัวหลัง หมายถึง ปี พ.ศ. ที่ได้รับอนุญาต                          
 1. วัตถุอันตรายที่ใช้ในครัวเรือนเช่น ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว
 • วอส.หมายถึง วัตถุอันตรายทางสาธารณสุข
 • เลขสองตัวแรกหมายถึง เลขที่ใบอนุญาต
 • เลขสี่ตัวหลังหมายถึง ปี พ.ศ. ที่ได้รับอนุญาต

วิธีการเช็คเลข อย.

 1. เข้าเว็บไซต์ “ตรวจสอบการอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 2. กรอกข้อมูล เลขรหัสอย. เลขที่ใบจดแจ้ง เลขทะเบียนตำรับยา หรือชื่อผลิตภัณฑ์ ในช่องสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์​ (รหัสจะใส่ขีดหรือไม่ก็ได้) แล้วกดค้นหา
 3. หากผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการอนุญาตที่ถูกต้อง เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย จะปรากฎข้อมูลของสินค้าได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์ ใบสำคัญ (เลข อย.) ชื่อผลิตภัณฑ์ไทย – อังกฤษ ชื่อผู้รับอนุญาต Newcode (เลขอ้างอิงใบรับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์) และสถานะของผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ของเครื่องหมาย อย. มีอะไรบ้าง   

 1. ให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสถานที่และชื่อบริษัทที่ทำการผลิตหรือจดแจ้งได้
 2. สามารถรับสิทธิคุ้มครองจากคณะกรรมการอาหารและยาได้ หากเกิดอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่มี อย.
 3. ส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรู้เท่าทันภัยที่มาจากสินค้าเหล่านี้ รวมไปถึงการที่มีผู้บริโภคสามารถทราบส่วนผสมที่ทางผู้ผลิตได้จดแจ้งไว้กับ อย.เพื่อความปลอดภัยของตนเองได้อีกด้วย
 4. สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ด้วยการสังเกต สัญลักษณ์ อย. ซึ่งทำให้เป็นการสร้างมาตรฐานในการสังเกตเหล่าสินค้าต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจและสังเกตได้ง่ายขึ้น
 5. ทำให้ผู้บริโภครู้สึกปลอดภัย เพราะหน่วยงานของ อย. เองจะมีการตรวจผลิตภัณฑ์ ก่อนการจดแจ้งหรือสุ่มตรวจสินค้าอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสินค้าที่มีสัญลักษณ์จะมีคุณภาพและปลอดภัยอยู่เสมอ
 6. เครื่องหมาย อย. มีส่วนสำคัญสำหรับผู้ประกอบการเอง หากสินค้าของท่านมีเครื่องหมาย อย. ก็จะยิ่งทำให้แบรนด์และผลิตภัณฑ์ของท่านได้รับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้บริโภคมากขึ้น ทำให้สามารถสร้างฐานลูกค้า และผลกำไร

***การชำระเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น***

รีวิวลูกค้า

หมายเหตุ

- ราคาค่าดำเนินการที่แจ้งด้านบนนี้ เป็นโปรโมชั่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาได้
- ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในเรียกคืนค่าดำเนินการได้กรณีไม่ต้องการยื่นแล้ว แต่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ยืน หรือสามารถเลือกยื่นได้ตามช่วงเวลาที่สะดวกโดยไม่มีกำหนด
- ราคาดังกล่าวยังไม่รวมขอเลขจดแจ้งผลิตภัณฑ์ รายการละ 1,500 บาท และ ค่าธรรมเนียมจากทางหน่วยงานราชการ
* เขต กทม และปริมณฑล ไม่มีค่าเดินทาง*

 

1589907742436
1589907679090
1589907986487
10180
Accounting planning budget concept : Business man offices workin
Creative Business Asia - Team Meeting in office
Millennial Asia businessmen and businesswomen having conference
Business strategy and Discussion concepts. Business owners are c
Business woman checking schedule on post it and talking with customer by telephone.
previous arrow
next arrow